Logo by Sockratease - Contribute your own Logo!

END OF AN ERA, FRACTALFORUMS.COM IS CONTINUED ON FRACTALFORUMS.ORG

it was a great time but no longer maintainable by c.Kleinhuis contact him for any data retrieval,
thanks and see you perhaps in 10 years again

this forum will stay online for reference
News: Visit the official fractalforums.com Youtube Channel
 
*
Welcome, Guest. Please login or register. July 29, 2021, 06:10:48 PM


Login with username, password and session length


The All New FractalForums is now in Public Beta Testing! Visit FractalForums.org and check it out!


Pages: 1 2 3 [4] 5   Go Down
  Print  
Share this topic on DiggShare this topic on FacebookShare this topic on GoogleShare this topic on RedditShare this topic on StumbleUponShare this topic on Twitter
Author Topic: mandelbulb 3d parameters list  (Read 76137 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
madfractalist
Forums Newbie
*
Posts: 9


WWW
« Reply #45 on: May 19, 2011, 02:03:21 PM »

Some of my Parameter-Files

Fractal Landscape
https://www.facebook.com/photo.php?pid=31726293&l=99e3761302&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w..........M4To5KKH3.1M4To5KKHzjb0ETmXyL3.o3d.0YUy15./AXDu19fd.k
........................................kz1........Y./..................y.2.....
.................ME//....6ki....y.....E......wwUvCfRPLrD/..........c./...w1.BnAH
z.....kD/.../..........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqclj7HNtxYloNw1wflDcBrTlzkgP9t2A4yyDiRpKDxy.
mv1mc/DIkMsvzOB8YwNnxLwD......27......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.X....k1...EB....L....I3...EE....4/...I1....UJF22
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.mc..zzzz............MZCpCckYcz1..........2EA8.klLS4.
QvM93P58izPmeLISw7kxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................6EU.......ee02U41.U08w.EJJFTV1.wDY
.1.mx/6EU.......Qs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0.ee02U41.IJJoLs..wy5U./0.................................
E....2....E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5......................c..6.......
...................../........zj..........2.....................................
................................................................................
........................}

Celtic Octahedron
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32355348&l=4bf6948c01&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w.........EpQ65UJHjzzKNw4zHZ30.EFcIN7fP2gy1GD3nqCxoTz8LASXzdm0vD
..........................................2........Y./..................y.2.....
.................ME//....6UD4...y.....E......wwUvCfRPLqD/..........c./...w1.BnAH
z.EnAnQD/.../2.........wz........................................y1...sD...../..
.wHnAnQDpNBvDzEcazXSyvsBeRGrzaKhkA0rB3yDRRxgCKosEwnYRydIKa5uzwPN9SaPRGyDEcQFtn0c
azfSyvsBeRGrzW2snU9/D3yD......oi3.....................sD..kz....................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.X....Y/...EB....s/...o0...EE....4/...I1....UJF22
...U.0...yD..yzzCD2.zjGKB/6.0c..zTvq..................................U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................MqlD1UF7u6.uDUg5v7.s7MP.wM0oKPh.o5T
w/UJR.fQM0.eJ08.0vWmBW6.k206.wgCCPMS.w7Tq/Uz8daku0EkVvB.tgogcBA.7Q.0.AWHLR6p.2E.
0../fBOWk0kH633....ZtpA.zz/eex9.yzHmVG8.xzJaw77.................................
E....A....E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI..............................U/4MU/
4M.................../........zD................................................
................................................................................
.....................c.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
.............................E/k................................................
................................................................................
................................/....E/...U.....4JbSuZ5.........................
........................................U.2........wz0..........................
................................................................................
............................................}

Metal Beast 1
https://www.facebook.com/photo.php?pid=31848040&l=67923556c0&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w.........UtEFZnjsWozCNcAZLgh/xDgjye1/Im1zf.sffltUNuzK4zu/Jt5ksj
................................0PnU0zLB/.2........A./..................y.2.....
.................ME//....6UW....t.....E......c4dPmPLGFqD/..........c./...w1.BnAH
z.....kD/.../2kAnAnAnAnszMaNaNaNaNxD........kz1..................y1...sD...../..
.w1...sD/Zh4j8HcazXAWreAEZc2zYonlUV0UOyD1Rw3Oc.cazXCrqeAEZc2zWWyooeAVOyj..2JYvMS
3tv6C1JzzzzvzM3XhUisqclj......YL......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.X....A0...EB....U0...A0...EE....4/...I1....UJF22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....6....E.....I....6....UFpdbSt/.IjR5C.IaQ..............................U/4MU/
4M.................6./........zj........kz1.....................................
................................................................................
.....................2....k.....0....EZQdBqPmt4.0x4S............................
...............................k........kz1........wz...........................
................................................................................
................................}

Metal Beast 2
https://www.facebook.com/photo.php?pid=31848041&l=b55027f4e2&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w.........UtEFZnjsWozCNcAZLgh/xDgjye1/Im1zf.sffltUNuzK4zu/Jt5ksj
................................0PnU0zLB/.2........A./..................y.2.....
.................ME//....6Ea....r.....E......c4dPmPLGFqD/..........c./...w1.BnAH
z.....kD/.../2.vfjuE.Zwkz8.yuOQCMayjZljSEJy/Ay9..................y1...sD...../..
.w1...sD/Zh4j8HcazXAWreAEZc2zYonlUV0UOyD1Rw3Oc.cazXCrqeAEZc2zWWyooeAVOyj..2JYvMS
3tv6C1JzzzzvzM3XhUisqclj......2Q......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.X....c....EB....s/...g2...EE....4/...I1....UJF22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.lc..zzzz.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........E28.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.ee0k.1A..1Ak.EJJsnwF.UDn
5/.mxVTVR..y3q/.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....6....E.....I....6....UFpdbSt/.IjR5C.IaQ..............................U/4MU/
4M.................6./........zj........kz1.....................................
................................................................................
.....................2....k.....0....EZQdBqPmt4.0x4S............................
...............................k........kz1........wz...........................
................................................................................
................................}

Shuttle Dock
https://www.facebook.com/photo.php?pid=31848053&l=da28986488&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w.........UtEFZnjsWozCNcAZLgh/xDgjye1/Im1zf.sffltUNuzK4zu/Jt5ksj
................................0PnU0zLB/.2........A./..................y.2.....
.................ME//....6.V....x.....E......c4dPmPLGFqD/..........c./...w1.BnAH
z.....kD/.../2.vfjuE.Zwkz8.yuOQCMayjZljSEJy/Ay9..................y1...sD...../..
.w1...sDeHR9c9iBOwHNy/auWPX4zU2bVezzzzyDXsAIxzzzjz1....MM4abwkilUdisqclj..2JYvMS
3tv6C1JzzzzvzM3XhUisqclj......YT......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.X....c....EB....s/...g2...EE....4/...I1....UJF22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.oc..zPqg.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1............A8..CMSA.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.ee0k.1A..1Ak.EJJsnwF.UDn
5/.mxVTVR..y3q/.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....6....E.....I....2....UIdJKPVtaP.Q5C.IaQ..............................U/4MU/
4M.................6./........zj........kz1.....................................
................................................................................
.....................2....k.....0....EZQdBqPmt4.0x4S............................
...............................k........kz1........wz...........................
................................................................................
................................}

Cthulhu
https://www.facebook.com/photo.php?pid=31872247&l=bd769c686f&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O....ET....x/...w.........UTbItQfAkwz8JiKSddwRzDUs7OYtOe7zPhhr6xeYquzUtF4.7vZ5wD
................................9BOm14rD2/2........A./..................y.2.....
................/ME//....6ET3...e.....E2......jipfyVWilD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../..........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sD7ylznZ3gjzvkWvDR0.oizOGL2oaIhPvjPSOiiJZn/z15h2XNQm1uzOfHpWs9eFyjFHQlSHA1
Iw1iNMIOip7tzqF/G0ZZtVyD......YE......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.X....Y/...EB....s/...o0...EE....5/...I1....UJF22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....6....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3.........wpIdtKK....................................
..............................0E................................................
................................................................................
................................}

Shrine
https://www.facebook.com/photo.php?pid=31859822&l=79a91424a0&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w.........Eebft/JEQ/.3ObOd9zVS/EA/K5DQRZW.gebFGHf68VzK90Iwt.03/E
................................b5S7omPrkz1........Y./..................y.2.....
.................ME//....6kY....v.....E......Ev.ROy4wGrD/..........c./...w1.BnAH
z.....kD/.../..........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sD..MLXvMS3tn6C1JzzzzvzOEYhUisqclDapTATQqUjznLcF2AJJXwyasTfU7JxMwj1l60OGJD
4znSG0Mpi1R4zAGCBmlN1yyD......o4......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.X....U4...EB.........A5...EE....4/...g2....UJF22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.5c..sPCb..................................E28.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................2Fi0U9jc5.MaVKXN7.LlZT.ckAdJ3Q.QG7
b.EH9RrGx/kSKx5.a9JGfW2.nQKA.UiKaJvP.QrYt/EuWBeON0E29w../e4fQS4.lkW5.cVQJd4T.g/5
R..4u/KeY/UBPR1....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....2....E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5......................c..6.......
...................../........zD........6.2.....................................
................................................................................
........................}

Sierpinsky Nightmare
https://www.facebook.com/photo.php?pid=31911018&l=5fccc6f043&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w.........EMkQBPCatA.9h.QNAdNC1EeBEV2DE.py9qdYiMqUTyzegNn7BVNNmD
................................Ik9b0StIUz1........Y./..................y.2.....
................/ME//....6kD0...e0....E2.....A9vHqSXfJsD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../2.........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sD..cYavMS3t97C1Jzzzzvz2kmhUisqcljXsAIxzzzjz1......2edw6kGUdisqclj2DJ9c9iB
Ow9zo0auWPX4zW2bVezzzzyj......Y8......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.X....A0...EB....U0...A0...EE....5/...I1....UJF22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....6....E.....I.........kLHZaPN/UP.wqRm.UQ.........................c..........
...................../..........................................................
................................................................................
.....................c.....3....8....AJOZ75QdtqQfZqA.65.........................
.....MU/4MU/4..................E........W.2........6./.......k/E........M.2.....
...3./......../E........6.2........../........zD................................
................................}

Rieman Construct
https://www.facebook.com/photo.php?pid=31912932&l=5b6ade5db9&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w..........j4lcADh8izydgPOmVYXvD2xAGxowPbtXzkkNKbCbvzyixpSUyPmnD
................................9afjX5qVk.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6UY....p.....E2......m6Yz.QcInD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../..........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sDYdL9c9iBOwvlQ0auWPX4zW2bVezzzzyjTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljXsAIxzzz
jz1......I7pvk4PUdisqclj......2G......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.X....A0...EB....U0...A0...EE....5/...I1....UJF22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....6....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3..../....6JOZpKMit4.rV1.............................
.....MU/4MU/4.................0E................................................
................................................................................
................................}

Regards,

Christian
Logged
madfractalist
Forums Newbie
*
Posts: 9


WWW
« Reply #46 on: May 19, 2011, 03:10:44 PM »

More of my Parameter-Files

Double Real
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32082727&l=21201205c1&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...Y/...2....EF5qQvfmjtzaDFIkMHkKxjLIeDk9hJGzvDGs5HABoozUBpfbJOe1yj
................................b5S7omPrU.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6.Y....p.....E2.....Ev.ROy4wGoD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../2UaNaNaNaNizAnAnAnAnAxD........kz1........3./.......y1...sD...../..
.w1...sDJ3VmV5iMgzvmSxjufdLpzwaNakKU7FxDGafAwv1M.z99ChJfdZgrzYRRXv2//jyjGpj5GJmM
QzPazT2QTfSuzCLRCnfuDWxj......YY......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....c....EB....s/...g2....F....8/...I1....UJl22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.oc..zPqg.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1............A8..CMSA.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.ee0k.1A..1Ak.EJJsnwF.UDn
5/.mxVTVR..y3q/.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....6....E...../....6....UIZ34PU.pPrJaQ.IaQ....................................
..........k49bPuKnD0./........zD................................................
................................................................................
.....................2....E.....0....6JNVl46ExqRZ75.............................
.............................E2E........kz1.....................................
................................................................................
................................}

Framed
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32117132&l=562fa1899a&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2....Ubb7saxHYszKGLUmbcrsxjyj6Xhq/LAwvxONoQ50jtzqlGdnqNk0yj
................................6YiCq2gA./2........A./..................y.2.....
................/ME//....6.f....afro....E2.....kUyDyWyKKmD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../2UaNaNaNaNuzcNaNaNaNayDOaNaNaNadz1..................y1...sD...../..
.w1...sD......Ecam17C1JzzzzvzWAbUdisqcljfl4Me9iBOwfZdq0uWPX4zU2bVezzzzyjXsAIxzzz
jz1..8dtCaLFyMaShUisqclj......oJ......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....c....EB....s/...g2....F....8/...I1....UJl22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.oc..zPqg.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1............A8..CMSA.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.ee0k.1A..1Ak.EJJsnwF.UDn
5/.mxVTVR..y3q/.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....6....E...../....6....UIZ34PU.pPrJaQ........................................
...................7./........zj................................................
................................................................................
.....................Uy....3....1....ooQgFrPZBJShF1.Z75.r/......................
/2E...........................................................yD........Uz1.....
................................................................................
................................}

Space Creature 1
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32117456&l=da44e6d07c&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2.....wwvdrQfbqz6J67t.vBSzDaCAaTCEjGxPGRnL1w.Dazq3skLocgsyD
........................................I.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6ke....Y.....E2.....M8bjMjLw3pD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../2UaNaNaNaNuz...........OaNaNaNadz1..................y1...sD...../..
.w1...sDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljr1IDqOBWGw9gZflfm2etzivqlUV0UOyj65a.gaQW
GwPpuSV48.etzIPvooeAVOyj......IE......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....M/...EB....00...kB....F....8/...I1....UJl22
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............MZCpCckYcz1..........2U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................C....wk1D.zz/..wD.k1Dw.szD.U9...Dw
k1EzTpxe...wk1D.Qs5s....k1Dw..bTU1....Dwk1.ly/C....wk1D.Mw5s....k1Dw.kqTU1....Dw
k1.kz/C....wk1D....s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0..................................
E....6....E...../....6....UIZ34PU.pPrJaQ........................................
...................7./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3.........6INiJqQd71IjRbB.65.r/......................
/2E...........................zD...................wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................}

Space Creature 2
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32117461&l=8f0ca7bd9f&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2.....34Sa7bWMtzsuAlpd8cBzD..........ET6TId4eflzUfxY0XTgsyD
................................OaNaNaNaX.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6.P....f.....E2.....s9h8RPiL5oD/..........c./...w1....U
z.....sD/.../2UaNaNaNaNuz...........OaNaNaNadz1..................y1...sD...../..
.w1...sDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljEq9zUvMS3t17C1JzzzzvzGGHhUisqclDMaO9c9iB
Owf8z.auWPX4zW2bVezzzzyj......IC......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....61...EB....I....U3....F....8/...I1....UJl22
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.zzFoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1.Qs5crI0.B3W3..bTUSH7.oI6K..ly/uBZ.EHVM/.Mw5crI0.B3W3.kqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....6....E...../....6....UIZ34PU.pPrJaQ........................................
...................7./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3.........6INiJqQd71IjRbB.65.r/......................
/2E...........................zD...................wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................}

Belly of the Beast
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32131882&l=bed8bb8481&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w.........ET9QqwyycmzII8gotquDzDoqAlulaaSxndteNmgCquzcd0NiroARyD
................................/7cs5XtiC.2........Y./..................y.2.....
.................ME//....6kh....w.....E......2WCG/X90PpD/..........c./...w1.BnAH
z.....kD/.../2UNaNaNaNatz..............................wz........y1...sD...../..
.w1...sDXsAIxzzzjz9......cSfwk5FUdisqclDRRxgCKosEwXYRydIKa5uzwPN9SaPRGyDA/LlSHA1
Iw9iNMIOip7tzoF/G0ZZtVyj......YK......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.X....M4...EB....W....61...EE....4/...I1....UJF22
...U.0.E.yz98RrzCTyzz1.E.06.mc..U1Cs...................................28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wD.....z1..Bp..z1..z1...Ec4z1....kz
..k1b.kz..kz....UEnz.....wD..EJE.wD..wD...kYCxD.....z1..2j3.z1..z1....7Oz1....kz
..kAq/kz..kz......EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E....6....E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5......................c..6.......
...................../........zD........kz1........wz..........E................
................................................................................
.....................2....E.....0....6JNVl46ExqRZ75.............................
.............................k/E........kz9.....................................
................................................................................
................................}

Relics from Atlantis
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32137535&l=929164f7e0&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....26...kCUWuRic1uzi9WnS/ZvWyDcsMKuEofXzP6XD6a7hYey.z1R3.hg.sD
................................IyXuIyXu2.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6Ut....p.....E2.....61JehtVs0qD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../2EqCTzIXLOwz0.......................................y1...sD...../..
.w1...sDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljMaO9c9iBOw1v41auWPX4zU2bVezzzzyDaoHzUvMS
3t17C1JzzzzvzeCphUisqclD......YD/.....................sD..kz....................
..............................MRi8.4qte.kObf0UoRi8.srte.sVbf0.FSi8..............
.....................wzzz1.U..6.P....M4...EB....W....61....F....8/...I1....UJl22
...U.0.7YwD.aOuzrwzzz1U6W.6/mc..Lzzz...................................28...Oc/.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................UlD1UDPu7.Yqk/1XA.4Mm7.6o4EIwn.6.4
N.ECc.Umy0.3/t1.UH1.1DA./QtZ.EYE3sAm.Mk09.UXD/kn51kCFu6.ukp37bA.9cV4..CO16wm.AYf
n0.9q3UkB1.90O6.....El1.ee0/Hd1.IJZ.6t1.wyL1xA2.................................
E....6....E...../....6....UIZ34PU.pPrJaQ.IaQ....................................
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4.............................
.............................E0E................................................
................................................................................
................................}

Mengersponge
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32252994&l=d41d696749&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w.....6..../XOZ8/g5hz23b4XR9jl/EJ/MwSCZ/Xy9Lz5j0bpbMzUIRNxE.S0yD
........................................Q/2........Y./..................y.2.....
.....0.........U.I.0/....6E01...d5....E.0/K/zEeZcpAouXkD/I.........c./...w1....k
z.UaNadD/.../..........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sD.vCzUvMS3t97C1JzzzzvzM8RhUisqcljYsAIxzzzjz9NDNoW8dCnvmLSUdisqclDANM9c9iB
OwXpb/auWPX4zU2bVezzzzyD...../Yz....h.................sD..E.0...................
..............................MRi8.4qte.kObf0UoRi8.srte.sVbf0.FSi8..............
.....................wzzz1.U..6.u....M4...EB....W....61...U4....d....Q0....UPP22
..kTzx7lzzz98RrzTGwzzzWGr/..mc..U1Cs.El18XGQeGyDjvIRhrVAkz1............28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../2X0.wzzz1................................E.lc..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNP6.eeWCNq0.yRii.EJJUk1f..XR
S1.mx3CcN/UvNP6.QsLsUa3.ibhV..bTV1OK.sSq40.ly3CcN/UvNP6.MwLsUa3.ibhV.kqTV1OK.sSq
40.kz3CcN/UvNP6...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E....2....E.....I....c....EHZtqNZ7rA..pPrJaQ..............................U/4MU/
4M........k53iSIsuFxz2LD8QxckJyD........2.2..................O2E........i.2.....
........................t.2.....................................................
........................}

Inside the Beast 1
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32292132&l=4d324f18ad&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2....EG3ITTZP1tz0CSV8P0KWzDSJXQwwt.8w9GDidtq/vrzkv01yxO/zxj
................................IhYEvc.Vh.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6.p0...D1....E2.....YurCSEOmSnD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../2UaNaNaNaNqz........................................y1...sD...../..
.w1...sDViNnjiWYGwX8cXmG7Ldtz2swJ9ZPfOyD7fK0s/5UGw9D5n9JihetzwHt1ZImJOyjXsAIxzzz
jz9......M.YwGOeUdisqclD......YZ......................sD..kz....................
..............................MRi8.4qte.kObf0UoRi8.srte.sVbf0.FSi8..............
.....................wzzz1.U..6.P....c....EB....s/...g2....F....8/...I1....UJl22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.oc..zPqg.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1............A8..CMSA.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.ee0k.1A..1Ak.EJJsnwF.UDn
5/.mxVTVR..y3q/.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....2....E.....I.........EHnl4RjJaFjl4NFJLMo/............................U/4MU/
4M.................6./........zj................................................
................................................................................
........................}

Inside the Beast 2
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32292133&l=97170a5266&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2....EGvNYKtC0nzi5xenWiad.EkUAQ1jr.SzPA1l68OZWrzS.t1CGclHmD
........................................U.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6kQ/...01....E2.....wwUvCfRPLoD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../2UaNaNaNaNqz........................................y1...sD...../..
.w1...sDf2kvQE4cazHhVFWkb/etzi/oM4wBT5sjS1MPzoXgXz18j4mZkyrszoLu.tafxzxDoaDY/JuF
Kz9EO6J2/PjpzaYXEOUmqiyD......2G......................sD..kz0...................
..............................MRi8.4qte.kObf0UoRi8.srte.sVbf0.FSi8..............
.....................wzzz1.U..6.P....c....EB....s/...g2....F....8/...I1....UJl22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.oc..zPqg.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1............A8..CMSA.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.ee0k.1A..1Ak.EJJsnwF.UDn
5/.mxVTVR..y3q/.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....2....E.....I.........EHnl4RjJaFjl4NFJLMo/............................U/4MU/
4M.................6./........zj................................................
................................................................................
........................}

Allegorical Fractal
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32316321&l=d5ef350351&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2.....q6KB.QaNmzalxg/DlP/zDLST10Eyjszv9MVazLAuFzA1VL9Dw1FmD
................................hooNyJYSr.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6Us....//....E2.....QdSkBTb8rmD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../2.........wz0.......................................y1...sD...../..
.w1...sD..YEPvMS3t97C1JzzzzvzYNehUisqcljXsAIxzzzjz9......2edwQAbUdisqclDMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyD......oG......................sD..kz0...................
..............................MRi8.4qte.kObf0UoRi8.srte.sVbf0.FSi8..............
.....................wzzz1.U..6.P....Y/...EB....s/...o0....F....8/...I1....UJl22
...U.idA.wz9D.kzz16.zzHVm/6.0c..zTvq..................................U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2JPh/k/5Q..b.U/7p8.eZaO.g3.bQZh.g.2
Q..4/M.Im0k5gw1.z4k.PR8.4pZQ.wW.Bs2Y.Al3Q.Em0kJVe/E09Y..tA./RV3.8Em6.UY0OwPY.MnV
k/EICxzz..klHnA....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....A....E.....I....M....EGfJaPVRKMWJ5PW/UQ.6nQh/...........................MU/
4M.................wz..............................wz...........................
..............................................zD................................
.....................2..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.........................
8.............................0E........kz9.....................................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.................
................................BnAnAnAnUz9...................zD........kz1.....
................................................................................
............................................}

Regards,

Christian
Logged
madfractalist
Forums Newbie
*
Posts: 9


WWW
« Reply #47 on: May 20, 2011, 09:43:03 AM »

More of my Parameters:

Atlantis 1
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32327115&l=f32665824d&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2.............yzGDsx/UJGq0EwvwlnSOYSyXItfUGOAOZzq3BTympralD
........................................sz1........Y./..................y.2.....
................/ME//....6.r....g/....E2.....EF/uHYbYoqD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../..........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sDXsAIxzzzjz1.......4cvkOaUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljcSO9c9iB
OwnlQ0auWPX4zU2bVezzzzyD......2O......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....61...EB....I....U3....F....8/...I1....UJl22
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.zzFoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1.Qs5crI0.B3W3..bTUSH7.oI6K..ly/uBZ.EHVM/.Mw5crI0.B3W3.kqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E6...E....E.....I....c....kIdJaQkZaPnhKOn.................................U/4MU/
4M.................../........zD........kz1........wz...........................
..............................................zD................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
..............................zj..............................zD................
................................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.................
................4MU/4MU/..................2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................wz...........
..........................................E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ....
.....................c.............................6./........zj........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}

Atlantis 2
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32327299&l=431609a1a9&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2.............wzGZpr3bI8hzD867PDuPMczfFbKPYM2FozelGjge61LxD
................................Rf39b/NYf.2........Y./..................y.2.....
................/ME//....6E1/...Z/....E2.....AQ1/MMsSZnD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../..........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sDXP3JLWinnwn8.Nkb2os9zM.83ISAwXjDeFIHw.W5cwnyqdwhbuf8zWIfE11OT5njbWLw7o6Z
Ywvbo56PDGK9zoql6WtHk5nj......2Y......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....M/...EB....00...kB....F....8/...I1....UJl22
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............MZCpCckYcz1..........2.28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................C....wk1D.zz/..wD.k1Dw.szD.U9...Dw
k1EzTpxe...wk1D.Qs5s....k1Dw..bTU1....Dwk1.ly/C....wk1D.Mw5s....k1Dw.kqTU1....Dw
k1.kz/C....wk1D....s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0..................................
E6...E....E.....I....c....kIdJaQkZaPnhKOn.................................U/4MU/
4M.................../........zD........kz1........wz...........................
..............................................zD................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
..............................zj..............................zD................
................................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.................
................4MU/4MU/..................2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................wz...........
..........................................E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ....
.....................c.............................6./........zj........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}

Abyss
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32329111&l=062e640c15&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2....EkRdMbaX8szitEBbeeww/EcD072LSt5y1IgJSv3R6MzkDIgv8KqPfj
................................c3NvwxHBn.2........Y./..................y.2.....
................/ME//....6Eg....A/....E2.....g/m//Qwo6nD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../..........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sDNtRAXvMS3t17C1JzzzzvzmIihUisqclDYsAIxzzzjzXmhwudnNOYw6mWUdisqcljmTN9c9iB
Ow1If0auWPX4zU2bVezzzzyD......27......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....Y/...EB....s/...o0....F....8/...I1....UJl22
...U.0...yD..yzzCD2.zjGKB/6.0c..zTvq..................................U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................MqlD1UF7u6.uDUg5v7.s7MP.wM0oKPh.o5T
w/UJR.fQM0.eJ08.0vWmBW6.k206.wgCCPMS.w7Tq/Uz8daku0EkVvB.tgogcBA.7Q.0.AWHLR6p.2E.
0../fBOWk0kH633....ZtpA.zz/eex9.yzHmVG8.xzJaw77.................................
E....E....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................../........zD................................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
...............................E...................2./........zD................
................................................................................
................................/.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0............................U.2........wz0..........................
................................................................................
..........................................E.....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.
......................k/..E........................wz.........yD........kz1.....
..............zD................................................................
........................................................}

The Arch
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32336292&l=cc716b1ca9&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2.............4.1.......s1EaNaNaNaNaz1.....................
........................................I.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6.7/...y.....E2.....M8bjMjLw3pD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../.UaNaNaNaNiz........................................y1...sD...../..
.w1...sDVfHoBtmzTz1ltH0E52etz0JrpmFezzxjBuRcysmzTz1kaqEWp.etzE8.SBGz..yj.Zh4j8Hc
aznAWreAEZc2zconlUV0UOyD......oB......................sD..kz....................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....M4...EB....W....61....F....8/...I1....UJl22
...U.y7lzzz98RrzTGwzzzWGr/6.mc..U1Cs.El18XGQeGyDjvIRhrVAkz1............28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNP6.eeWCNq0.yRii.EJJUk1f..XR
S1.mx3CcN/UvNP6.QsLsUa3.ibhV..bTV1OK.sSq40.ly3CcN/UvNP6.MwLsUa3.ibhV.kqTV1OK.sSq
40.kz3CcN/UvNP6...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E....A....E.....I....2....EHVt4NZl4B27IO1/UQ....................................
..............................................................zD........kz1.....
...wz.........zD........kz1.....................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
...................................................wz...........................
................................................................................
................................/.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0............................U.2........wz0..........................
................................................................................
............................................}

The Arch 2 (Detail)
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32336301&l=1eb87bf6fa&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2....EmcGHa9X00.vKkLKlkgi/EZ29IgSqpoyX4zjq7jNDVzmSQYAlTADyD
................................VYYYYYYYQ.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6Uk7...w.....E2.....Ic1dWpuuVoD/..........c./...w1....U
z.EnAnQD/.../.UaNaNaNaNiz........................................y1...sD...../..
.wHnAnQDbGoOZGu5Hz94AYVUu.EvzqaFmsr4WAxDJxE6NvJUYz1YF14Euokqz8Jigxj20Gyj.Zh4j8Hc
aznAWreAEZc2zconlUV0UOyD......oe......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....61...EB....I....U3....F....8/...I1....UJl22
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.zzFoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1.Qs5crI0.B3W3..bTUSH7.oI6K..ly/uBZ.EHVM/.Mw5crI0.B3W3.kqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....E.....I....2....EHVt4NZl4B27IO1/UQ....................................
..............................................................zD........kz1.....
...wz.........zD........kz1.....................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
...................................................wz...........................
................................................................................
................................/.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0............................U.2........wz0..........................
................................................................................
............................................}

The Arch 3 (Detail)
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32336293&l=fd50190aae&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2....UbdYN7Nn70.bUyMwWDl90EXcA4V/mQHzXTKQacd/uGzW/RGNFyOZxD
........................................c.2........A./..................y.2.....
................/ME//....6E0/...6/....E2.....EF/uHYbYonD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../.UaNaNaNaNiz........................................y1...sD...../..
.w1...sDVfHoBtmzTz1ltH0E52etz0JrpmFezzxjBuRcysmzTz1kaqEWp.etzE8.SBGz..yj.Zh4j8Hc
aznAWreAEZc2zconlUV0UOyD......I7......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....M4...EB....W....61....F....8/...I1....UJl22
...U.iVFwxDE./ozPM2Tzz7lz16.mc..zXCc.El18XGQeGyDjvIRhrVAkz1............28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNP6.eeWCNq0.yRii.EJJUk1f..XR
S1.mx3CcN/UvNP6.QsLsUa3.ibhV..bTV1OK.sSq40.ly3CcN/UvNP6.MwLsUa3.ibhV.kqTV1OK.sSq
40.kz3CcN/UvNP6...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E....A....E.....I....2....EHVt4NZl4B27IO1/UQ....................................
..............................................................zD........kz1.....
...wz.........zD........kz1.....................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
..............................................................zD................
................................................................................
................................/.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0............................U.2........wz0..........................
................................................................................
............................................}

Firebird
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32376687&l=ef84da8e74&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2....Eq8rArtJ1ozC/sW8x/.6.EIAI/k/.Ggzfu.qGVSv6lzeeNCc5cVkxD
................................X2yn2yn2C/2........A./..................y.2.....
................/ME//....6.xb...H/....E2.....wqNhRgY/RlD/..........c./...w1....U
z.U0LD0D/.../.UaNaNaNaNiz........................................y1...sD...../..
.wHnAnQD.Zh4j8HcazffireAEZc2zeonlUV0UOyjBuRcysmzTz1kaqEWp.etzE8.SBGz..yjWfHoBtmz
Tz1ltH0E52etzyIrpmFezzxj......2h6.....................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....Q1...EB....8....E1....F....8/...I1....UJl22
...U.0kz.wzz..kzz1..z1kz..6.lc..zzzz..................................EA8.klLS4.
QvM93P58izPmeLISw7kxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wD...kzee8.DjUupa1.j9Df.Es3zzD..wzz
e0.fW.9....sU06.g.nz..6.zfOp.UcD.wD..cuze0kWA/9....sU06.tb3..wD.eeuz.QqN.wzz.cuz
z1kPpxD...kzee8....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g....................................
E....A....E.....I....2....EHVt4NZl4B27IO1/UQ....................................
..............................................................zD........kz1.....
...wz.........zD........kz1.....................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
..............................................................zD................
................................................................................
................................/.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0............................U.2........wz0..........................
................................................................................
............................................}

Firebird (Detail)

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2....EOwcGi9MmrzAqx0W94uQzDnMEareMojzvv.TK9mfsjzWJsfZVwR4yD
................................Vvor6SwiF/2........A./..................y.2.....
................/ME//....6.Q/...a/....E2......x.HLATsClD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../.UaNaNaNaNiz........................................y1...sD...../..
.w1...sDukv8S24vDwPiA62.FT9sy0ivU2QK6PkjBRig10d2xvHS7NJEaOd0zE5okhX.zYkjVAl78u70
0w1eDvivTGB1zqtP0NzsuDkj......2V......................sD..kz....................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....Q1...EB....8....E1....F....8/...I1....UJl22
...U.0kz.wzz..kzz1..z1kz..6.lc..zzzz..................................EA8.klLS4.
QvM93P58izPmeLISw7kxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wD...kzee8.DjUupa1.j9Df.Es3zzD..wzz
e0.fW.9....sU06.g.nz..6.zfOp.UcD.wD..cuze0kWA/9....sU06.tb3..wD.eeuz.QqN.wzz.cuz
z1kPpxD...kzee8....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g....................................
E....A....E.....I....2....EHVt4NZl4B27IO1/UQ....................................
..............................................................zD........kz1.....
...wz.........zD........kz1.....................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
..............................................................zD................
................................................................................
................................/.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0............................U.2........wz0..........................
................................................................................
............................................}

The Pillars of the Earth
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32378729&l=4bf90456f5&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2....Eyycj2mAnoz4hextUP8HxDgrAHGt0Trz9aUX6z7/GIzyo/o8uf.BmD
................................tvnrpKaSG/2........A./..................y.2.....
................/ME//....6.C/...r/....E2.....29xQVH1h9lD/..........c./...w1....U
z.....kD/.../.UaNaNaNaNiz........................................y1...sD...../..
.w1...sDTcRAXvMS3t17C1JzzzzvzWNehUisqclDYsAIxzzzjz1g.IczzLOYwUAbUdisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyD......IH......................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....A0...EB....U0...A0....F....8/...I1....UJl22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....A....E.....I....2....EHVt4NZl4B27IO1/UQ....................................
..............................................................zD........kz1.....
...wz.........zD........kz1.....................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
..............................................................zD................
................................................................................
................................/.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0............................U.2........wz0..........................
................................................................................
............................................}

Mordor
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32352796&l=c44ca9a0c0&id=1257057411

Mandelbulb3Dv16{
O.....N....Y/...w....2....EoPAMLIYBlziX4kepP1qyDI5RqZqFFyyP/uOhU8DPEzMqYl7N6QNyD
................................lXvSAezxY02........Y./..................y.2.....
................/ME//....6UxL...H/....E2.....UnjTF9Zh0gD/..........c./...w1....U
z.EnAnQD/.../..........wz........................................y1...sD...../..
.wHnAnQDYsAIxzzzjz1IVMoW8dCjvuafUdisqcljygP9c9iBOw9mQ0auWPX4zW2bVezzzzyjTcFzUvMS
3t97C1JzzzzvzUNehUisqclj......2E0.....................sD..kz0...................
..............................MRk8.4q/f.kO5g0UoRk8.sr/f.sV5g0.FSk8..............
.....................wzzz1.U..6.P....Q1...EB....8....E1....F....8/...I1....UJl22
...U.yD..wD.z1kz.wD.zzD...M.lc..zzzz..................................EA8.klLS4.
QvM93P58izPmeLISw7kxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wD...kzee8.DjUupa1.j9Df.Es3zzD..wzz
e0.fW.9....sU06.g.nz..6.zfOp.UcD.wD..cuze0kWA/9....sU06.tb3..wD.eeuz.QqN.wzz.cuz
z1kPpxD...kzee8....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g....................................
E....A....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
..............................zj................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2........wz...........................
................................................................................
............................................}

Regards,

Christian
Logged
MickHogan
Forums Newbie
*
Posts: 1


« Reply #48 on: June 15, 2011, 05:27:05 PM »

Hello, here are some of my parameters:

Needle Ships
http://mickhogan.deviantart.com/art/Needle-Ships-211227214?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=26

Mandelbulb3Dv17{
P......1...U5...M7....Q...kozZ8/uW36.D0oex9uor3ErO86n19AGzfcT1YnlbWwzO.xTdGUiMwj
................................BnAnAnAnkz1........Y./..................o.2.....
.................M.1/....2Uxb...a.....E0.....c6RJEW1jKoD/.kNVxsD...Q//...u1.OaNa
z.U0LD0D/.../2.........wz0.........E.............................y1...sD...../..
.wHnAnID3NaegSqUjzHjEJnBUkhbzkyAhcxyaLwjApyVh/fAmvXOvO6xjCsvzg8Nql3sqMwDExekEUID
4zXV9hQsu/SlzKiFGtcy6wyD......oLb5............kD.2....sD..kz0...................
..............................ORg..Cql0.EP59.UqRg...sl0.MW59..HSg...............
................C.kzz1.E./cO.Q8.f....w0...ES....v0...g7....9....l....cn....UiZh9
NE2U.06U.0UQrp6EXhba.tuZce1.0c..zrhe..JOf5nlcsxjiUNAT2kY6z1...........U.8..k.1A.
xxXl59h0xz1vKZajjzXyz...........3I13.wqN51.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzH.lckz
uUXA.6TWD7yHGpzD..........EdmeZpwzPpzKEA8oDU.06.uaKaZ6Aeiz1x58nQJ6TnzcSRpBK.iAwj
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..6vhj0kChk/.nW.U.06.sMHB.2U3//5d.stT
M/UmX.qP40.VcJ2.ey0QU0D......wjDTtIZ.gH9Q.kP7/6...k4NQ/.cb3U.yD.Sy5K.2pO.0sz.EV2
D.EsrRMUX/.3F./....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9..61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....6....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....0....MIRudLS.AJShB1.n/.BY/......................
..k0.........................E0E........Y.A..........1..................kz1.....
...6./.............................6./..........................................
................................}


Rasperator
http://mickhogan.deviantart.com/art/Rasperator-211071201?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=29

Mandelbulb3Dv17{
P......1...U5...ET...2Q...E6LCVcZxh8.bDXxio2Ym3E/6/ZLUfQN.2tS.YCXMhzzOc9bEomyK/k
................................nAnAnAnAnz1........Y./..................I.2.....
................/M.1/....6kmV...afro....E2.....YTlGy39t9oD/..........c./...w1.OaNa
z.U0LD8D/...12.VBwofIKqwzGUJCoWgR8zDOFqCTzIXnz1..................y1...sD...../..
.wX0LD8DYdL9c9iBOwvlQ0auWPX4zW2bVezzzzyjXsAIxzzzjz9......2edwg4PUdisqclD..YEPvMS
3t97C1JzzzzvzYNehUisqclj......22X3............kD.2....sD..kz0...................
..............................ORg..Cql0.EP59.UqRg...sl0.MW59..HSg...............
.....................wzzz1EV.66.P/...s2...EB....U/...o1...EE....E....c0....UjP32
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................A3jw/Ucvi8.zS.Jct6./lIN.Av1cuLI.wXC
p.ksKkrIe/ETOp4..JHZdq8.G6V2.EgEIRpb.ocXt0EZDB4PU/ENe/4.fkJFnW7.sWBo.2AO8JdE....
...upxcWW0UXAG7....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9..ErPXha9ktqN....................
E....E....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UqgeDLhJgxz0..................kz1.....................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................AnAnAnAnIzj...................wz...........................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................PBBjXHF5mz9...................zD................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......E0k..........2.....
................................................................................
........................................................}

Subatomic Jetstream
http://mickhogan.deviantart.com/art/Subatomic-Jetstream-210959500?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=34

Mandelbulb3Dv17{
P......1....7...M7...2Q..............1.......s1E................................
..........................................2........A./..................I.2.....
................/M.1/....6.5Z...g.....E2.....UzIXLua2PnD/..........c./...w1.OaNa
z.U0LD0D1E../..........wz........................................y1...sD...../..
.wX0LD0DYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljMaO9c9iBOwfOg/auWPX4zW2bVezzzzyjGfCzUvMS
3t97C1JzzzzvzMaShUisqclj......YtP0............kD.2....sD..kz0...................
..............................ORg..Cql0.EP59.UqRg...sl0.MW59..HSg...............
................I3...wzzz1.j.6D.40...A0...kB....U0...A4...E5....G....MY6..E8Ol32
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....A....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFjl4NdtqNl...............................
6Qk0.........................E/E................................................
................................................................................
................................/....E/...E.....TNoPgFKOiRKA....................
...........05g..........................E.2.....................................
................................................................................
............................................}

25th Century Menger Hotel
http://mickhogan.deviantart.com/art/25th-Century-Menger-Hotel-210533761?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=39

Mandelbulb3Dv17{
P......1...U5...ET...2Q...UtjXeYIzuwz2BXj4pIR.2ExRrLEJ2a2.wWNn/feF/wz.SnsfFBJ5.E
..........................................2........Y./..................I.2.....
................/M.1/....6U1B...Z5....E......UzIXLua2PnD/.U0RC4E...Q//...u1.OaNa
z.EnAnID/.../2.........../.......................................y1...sD...../..
.wXaNadD6jd1HWDU7wPGqUOvwbHIzgOzUw5i4QnjvVF8EEib2xHMWnqMj6IAzOsL28RYhmojlz9/Xmxt
Bxv7SfJtDJm9zSIFzfK3dAoj......2sa.............kD.2....sD.2kz0...................
..............................ORg..Cql0.EP59.UqRg...sl0.MW59..HSg...............
................szzzzzlE0/UU.2A.Z0...w0...EM....v0...s7....9....l....wo....Ui3R3
dk1U.0aZcz/M6/nEqxNo0tuZc06.0c..zrhe..JOf5nlcsxjdpXRgyfh6.A...........U.8..Xo/2.
Mo0FIhT67.24hE2Jv5G0./..........NEW0.EmPT1kj.u68YrpuzYO3VqZrgjzD..........E.lckz
uUXA.6TWD7yHGpzD..........EdmeZpwzPpzKEA8oDU.06.uaKaZ6Aeiz1x58nQJ6TnzcSRpBK.iAwj
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..o5QA/kChk/.ClkYeJ2.sMHB.6E4Uqei.stT
M/U6aMvEo/.VcJ2.M41W6W6......k1EY/4G.gH9Q.kp8paio.k4NQ/.OfZHvN4.Sy5K.MxOwesQ.EV2
D..5s3cSl0.3F./.........zzlO5/1.yz1.....xz3.....................................
E....A.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAnuz...........BnAnAnAnkz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........MaNaNaNad.E..........2........0./.........E........6.2.....
...0./.......U.E........6.A........0.1.......U.E................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}


Amazing Space Machines
http://mickhogan.deviantart.com/art/Amazing-Space-Machines-210528525?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=40

Mandelbulb3Dv17{
P......1...U5...ET...2Q...U4OcWVReJxzsWZ9ZNee.2EHx9Nq7.91.APADwyo6AgzgjMtGNae8.E
................................nAnAnAnAD.2........Y./.................UF/2.....
................/M.1/....6Uza...I5....E......saEBen1ORmD/.U0RC4E...Q//...u1.OaNa
z.U0LD0D/.../2.........../.......................................y1...sD...../..
.wX0LD0D6jd1HWDU7wPGqUOvwbHIzgOzUw5i4QnjNKmlBmtM0xv8ttqpLVKBzyys4XaAwpojCX2MHuwI
DxP46L9mBvV6z6Kw6WajY5oD......Y9D2............kD.2....sD.2kz0...................
..............................ORg..Cql0.EP59.UqRg...sl0.MW59..HSg...............
................szzzzzlE0/UU.2A.Z0...w0...EM....v0...s7....9....l....wo....Ui3R3
dk1U.0aZcz/M6/nEqxNo0tuZc06.0c..zrhe..JOf5nlcsxjdpXRgyfh6.A...........U.8..Xo/2.
Mo0FIhT67.24hE2Jv5G0./..........NEW0.EmPT1kj.u68YrpuzYO3VqZrgjzD..........E.lckz
uUXA.6TWD7yHGpzD..........EdmeZpwzPpzKEA8oDU.06.uaKaZ6Aeiz1x58nQJ6TnzcSRpBK.iAwj
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..o5QA/kChk/.ClkYeJ2.sMHB.6E4Uqei.stT
M/U6aMvEo/.VcJ2.M41W6W6......k1EY/4G.gH9Q.kp8paio.k4NQ/.OfZHvN4.Sy5K.MxOwesQ.EV2
D..5s3cSl0.3F./.........zzlO5/1.yz1.....xz3.....................................
E....A.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAnuz...........BnAnAnAnkz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E..........2........0./.........E........6.2.....
...0./..........................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}


Tuberville Towers
http://mickhogan.deviantart.com/art/Tuberville-Towers-208821338?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=49

Mandelbulb3Dv16{
O......1...VC...61....Q...E6XDB28.16.5rUZrfztr3EH/lJXzZ7Oyv9GOULCUXMzUYYlb403Uvj
........................................E.2........Y./..................Y.2.....
................/M.1/....6USM...E/....E......UzIXLua2PmD/..........c./...w1.OaNa
z.EnAnID/.../2.........wz.........yDOaNaNaNapz1..................y1...sD...../..
.wX0LD0DddoslCBsjzHBQBihKzYhzOwHUUERITljMaO9c9iBOwf690auWPX4zW2bVezzzzyjgJV4AOxH
qyXB/iKgH1yvz.uihyRDallj......2Jz/....................sD.2kz0...................
..............................MRg..4ql0.kO59.UoRg..srl0.sV59..FSg...............
................tzzzzzzzz1UQ.E5.C....25...EB....v2...U1...kD....2/....31...UJF22
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l28oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1...uBZ.EHVM/.zzFoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1.Qs5crI0.B3W3..bTUSH7.oI6K..ly/uBZ.EHVM/.Mw5crI0.B3W3.kqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................yz0........xD..........2.....................................
................................................................................
.....................61...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.........................U.E........i.2........../........zD................
................................................................................
................................/....E/.........TBJOiZ3.........................
..........U0.U..........................U.2.....................................
................................................................................
............................................}

Pods_07_5-15-11
http://mickhogan.deviantart.com/art/Pods-07-5-15-11-208972748?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=48

Mandelbulb3Dv16{
O......1...U5...61...2Q...kQBtuX8J/2.vqC40pqlj5E8c.skcIoazfdYci6OYoszqqe6BWjsp.k
................................1rqqqqqql.2........Y./..................o.2.....
.................s.1/....6kkM...8/....E0.....AfBWbgPaFkD/.UHWlzD...G1/...w1.OaNa
z.EnAnID/.../2..............................E.A..................y1...sD...../..
.w1...sDGeS3U04oKwXWCzpBZRheyI8Ej1gEXWlDK4ybXNCNEvPpR5to.RA6zsmUZAyjsIgDx4QkPVUb
MwvMPOkOhnnoyW7Nlfz7CPlD......I8S/....................sD26kz0...................
..............................MRg..4ql0.kO59.UoRg..srl0.sV59..FSg...............
................kzzzzzzzz1.U..6.k1...61...UA....I....A5...UwzzzzWzzzzzl5..EiJF22
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l28oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..sLNK0./1E..OGlYgh5.q2nA.ke9FzdH.o09
g..YLV4Vs/ULcB4.s1rR.q7..3YF.MpTyJaZ..4Ka/EWztLNK0.JDR3.mybTZN7.td4V.UxTyJaZ.sm8
j.kzztLNK0.KEp3....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................fNaNaNaNayD........I.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....6JRXhKNm7KRg74..sqNl.......................
....06......................../E........I.A........wz0........yD................
................................................................................
................................E....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........7.DnAnAnAPA4E........kz1.....
................................................................................
............................................}

Blue Spider
http://mickhogan.deviantart.com/art/Blue-Spider-209085602?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=47

Mandelbulb3Dv16{
O......1....A...w.....Q...UM9LlLfzz5.9qcCcI..s3EoT8u09MZZzfOVv8/NRAjz8MaMGXuUGlD
................................8QxckpX05z1........Y./..................7/2.....
.................M.1/....6EF8...10....E2.....ITGTGTGTyqD/..........c./...w1.OaNa
z.EnAnID1E../..........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sDTcRAXvMS3t17C1JzzzzvzWNehUisqclDYsAIxzzzjz1g.IczzLOYwUAbUdisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyD......I4e.....................sD..kz0...................
..............................MRg..4ql0.kO59.UoRg..srl0.sV59..FSg...............
.....................wzzz1.U..6.V/...Y3...EB....K/....2....F....8/....o3...UJl22
...U.0..zzTIFxzz6HyKz18cU06.mc..zzzz.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................8cU0...wD.zz/cU08....c.szDU08c..6.
z1EzT/8cU0kz.0..Qs5cU08.z1....bTU08c..8cU0.ly/8cU0.cU08.Mw5cU08.U08c.kqTU08c..8c
U0.kz/8cU0.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E....A....E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5......................c..6.......
...................../........zj..........2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q.............................EOaNaNaNaty1.....................................
................................................................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQ7NoI.sKG4B3.............
................4MU/4MU/................kz1........wz.........zD........Uz1.....
...................................wz.........zD........kz1.....................
............................................}


Mad Metallic Machine
http://mickhogan.deviantart.com/art/Mad-Metallic-Machine-209423232?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=46

Mandelbulb3Dv16{
O.....c....Y/...w....22...E./7piiAh5.nzq8FFnGs3EGxIGm3.DdsHqbZYkzqgzyotvPf23B9xD
........................................E.2........Y./..................I.2.....
................/MU//....6EX....n.....E2.....AANe04JGhoD/..........c./...wX.BnAH
z.EnAngD1E../2..............................6.A..................y1...sD...../..
.w1...sDYsAIxzzzjz1mQ0auWPX4zyCI4hcGenviTcFzUvMS3tfwLq0uWPX4zGWnEpzzzzyjMaO9c9iB
Ow1GQ4eyzzzvz6mWUdisqclj......24......................sD..kz0..........E........
kz1........yz.................MRg..4ql0.kO59.UoRg..srl0.sV59..FSg...............
.....................wzzz1.U..6......A0...EB....U0...o1....F....8/...En....UJl22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....M....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0...........................EOaNaNaNaty1........wz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................6.2........B.1.........E................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......E0k........o.2.....
...yz.........zD................................................................
.....................................................2.....3....3....wZQjBrQgJaQ
.k4...........................................................zD........Uz1.....
...wz........UzD........kz1.....................................................
................................................................/....E/...E/....
T7rPnB5PZ75.............................................................kz1.....
...sz.........zD........sz1........wz...........................................
.........................................................................../}


Some Pretty Star Thingies
http://mickhogan.deviantart.com/art/Some-Pretty-Star-Thingies-209624373?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=44

Mandelbulb3Dv16{
O......1...U5...w....2Q....7aEXPp6S0.j23rYCq6S3EZnzC1hp/Hx9AWKzx7KswzINRf/pph/.k
........................................6.2........Y./..................kz1.....
................/M.1/....6.xb...N/....E2.....IzP28XSPtmD/..........c./...w1/OaNa
z.EnAnID1E../2..............................6.A..................y1...sD...../..
.wX0LD0DYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljRRxgCKosEwnYRydIKa5uzwPN9SaPRGyDFHQlSHA1
Iw1iNMIOip7tzqF/G0ZZtVyD......2g70....................sD..kz0...................
...........wz.................MRg..4ql0.kO59.UoRg..srl0.sV59..FSg...............
................e0...wzzz1.j.6D......A0...UB....U0...A4...E5....G....kY9..E8Ol22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../........yDBnAnAnAnoz1.....................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.........................U.EOaNaNaNatyHnAnAnAnAvz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..................nAnAnAnA5.2........wz0........zD................
................................................................................
............................................}

Coral Grotto
http://mickhogan.deviantart.com/art/Coral-Grotto-209641962?q=gallery%3Amickhogan%2F18101855&qo=43

Mandelbulb3Dv16{
O......1...U5...w....2Q...U88lA8utI0.9nIWBgRBS3EaOX6mTaydy9afIO0BFCxzQnA5M/Coyzj
........................................7/2........Y./..................kz1.....
................/M.1/....6Uxb...n/....E2.....EF/uHYbYoiD/..........c./...w1/OaNa
z.EnAnID1E..12.........wz........./E........E.A........3./.......y1...sD...../..
.wX0LD0DYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljRRxgCKosEwnYRydIKa5uzwPN9SaPRGyDFHQlSHA1
Iw1iNMIOip7tzqF/G0ZZtVyD......2ZR1....................sD..kz0...................
...........wz.................MRg..4ql0.kO59.UoRg..srl0.sV59..FSg...............
................e0...wzzz1.j.6D......A0...UB....U0...A4...E5....G....kY9..E8Ol22
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../........yDBnAnAnAnoz1.....................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.........................U.EOaNaNaNatyHnAnAnAnAvz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..................nAnAnAnA5.2........yz0.......UzD................
................................................................................
............................................}

Thanks for looking, I hope you will enjoy!

Regards,
Mick

Logged
DarkBeam
Global Moderator
Fractal Senior
******
Posts: 2512


Fragments of the fractal -like the tip of it


« Reply #49 on: June 15, 2011, 07:24:13 PM »

A sample parameter with my newest transform _mulC3D. If cleverly used gives the triplex version of the lambda formula;

z=z*(1-z)*c

So, add a transform with constant = +1, xyz mul = -1 (does z=z*(1-z) ) and another one with cAdd-scale = +1 and all other 0 (does the required*c multiplication.) To display correctly some pretransform tricks are needed. Here the result


Mandelbulb3Dv17{
P.....S....O/...w....2....EzyhbB56P2.bFadUPk8c3EBVxvJKZbKzvFpiLLmmdpzwRdIs5bvzxj
................................9wZimiLIkz1........A./..................y.2.....
................/ME//....6kt....A1....E2.....kFB4nqvP5rD/..........c./...w1/...U
z.....kD32../.EO76Dmb1JozuEUmOZNJXyDWJuZq0n1Zz9............2.....y1...sD...../..
.w1...sDYvMiL3PEdxHGGNzKl4IOz6vlGzUgkGejq9IhcboqVxf/pQBwImRMzUayLbJg/ZqD.7XpnH7r
VxHxdMPt7hRMzOgtLbJg/ZqD......I8..............kD.2....sD.6kz0...................
.............................UTRU4.Yq/O.cQ5c/.wRU4.Ks/O.kX5c/UMSU4..............
.....................wzzz1.U..6.P....M4...EB....W....61....F....8/...I1....UJl32
...U.iVFwxDE./ozPM2Tzz7lz16.mc..zXCc.El18XGQeGyDjvIRhrVAkz1............28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNP6.eeWCNq0.yRii.EJJUk1f..XR
S1.mx3CcN/UvNP6.QsLsUa3.ibhV..bTV1OK.sSq40.ly3CcN/UvNP6.MwLsUa3.ibhV.kqTV1OK.sSq
40.kz3CcN/UvNP6...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E....E....E.....I....A....kLVF4N1/.PVFLN........................................
...................wz0........zj........kz9.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4.............................
..............................yD................................................
................................................................................
................................/....E/...E/....TpKRgBoA2/......................
...................................................wz0........zD................
................................................................................
..........................................E.....I....I....kLhJ5P1B1F..pPrJaQ....
...................................................wz...........................
................................................................................
........................................................}
Logged

No sweat, guardian of wisdom!
DarkBeam
Global Moderator
Fractal Senior
******
Posts: 2512


Fragments of the fractal -like the tip of it


« Reply #50 on: June 20, 2011, 05:23:03 PM »

See http://lucagn.deviantart.com/art/Hyperbolic-Menger-214002436 for info wink - update your database first

Mandelbulb3Dv17{
P....Es....V1...w....2....k42uDGWJ/0.rq/stMDUj1EztvT2x.Vdyv5UEPGCIwmzy8xjYDuzZuj
................................3Ztc6r3Ssz1........Y./..................y.2.....
................/ME//....6EE0...a1....E2.....2XnxY8DcZpD/..........c./...w1....U
z.EnAnQD32../..........wz..................................2.....y1...sD...../..
.w1...sDTcnwcffxFxnCHTr5ExKTy8GLm5adr5pjIxWHjACO7xvY3tFNRPTIzAYeEpNUcZoj/WvDXACO
7xXeKYot1STIzkYqCVeeaZoD......ok1.............kD.2....sD..kz0...................
.............................UTRU4.Yq/O.cQ5c/.wRU4.Ks/O.kX5c/UMSU4..............
................2....wzzz1UX..6.E....M9....O..../1...I2...EC....c....E31..EnQF32
...U.0...wzzzzzz....z1...06.1c..zzzz.cQVjiO8eGyDBQwRAgHzGz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l28oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1...uBZ.EHVM/.RnFoTu2.cxo7..X7k/8w.g5P
D/kBlt6Ul/kF.V1.hx5crI0.B3W3.AtTUSH7.oI6K..vz/uBZ.EHVM/.5.6crI0.B3W3.2/UUSH7.oI6
K.k2.0uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....E.....I.........kL4x4PYZaPbxoMo/UQ.........................c..........
...................6./........zj........kz1........wz.........zD................
................................................................................
.....................2.....3....3....wpQkVKNmJKOiN5.............................
.....6U/4MU/4.................zj..............................zD........kz1.....
................................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.UPq/..................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
Logged

No sweat, guardian of wisdom!
madfractalist
Forums Newbie
*
Posts: 9


WWW
« Reply #51 on: June 22, 2011, 06:31:39 AM »

https://www.facebook.com/photo.php?pid=32572680&l=fd30f765f0&id=1257057411

Mandelbulb3Dv17{
P.....N....Y/...Y/...2Q...k/y8Vz0cZ/.TJ2KL43xB2EQX0gp4QQszvbXAOwoHbmzAbKTMkZkVzj
................................fYFAZhWaA.2........Y./..................y.2.....
................/M.1/....6UN4...V3....E2.....QejgJz8oVpD...........c./...w1....U
./EnAnQD32../2UNaNaNaNawz0..................kz9............2.....y1...sD...../..
.wHnAnQD1w0lAfWGFxnuT/hjCG3Tyynl4zK193pjK6uyvH9JBxvkSYMB3cSGz2QD5OarHpojwIG5lLzI
0x1QFKwFdo9JzMiEB2TxF7oD......2v0.............kD.2....sD..kz....................
.............................UTRE8.Yq/d.cQ5Y0.wRE8.Ks/d.kX5Y0UMSE8..............
................60kzzzzzz1.U..6.f....Q1...EB....8....E1....6....g....I1....Uin3I
..EIb0kz.wzz..kzz1..z1kz.Q/.lc..zzzz..................................EA8.klLS4.
QvM93P58izPmeLISw7kxz0........../613zHG7f.ECR8Zc4xRkzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1zP.0c..
yYHA..BiJyQWwS.EU1Dbqxm4oz1..........IF68kzWR2..MRJqCF8lyz9GcjgvQXzzz4KAoogbpuzD
3QX0wTk/I..gK4qYnFhzzW3CBS1B8..kMZ7K7Q8eyz1..wD...kzee8.DjUupa1.j9Df.Es3zzD..wzz
e0.fW.9....sU06.g.nz..6.zfOp.UcD.wD..cuze0kWA/9....sU06.tb3..wD.eeuz.QqN.wzz.cuz
z1kPpxD...kzee8....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g.....A5PV7JNYJ5Sic4Qb/kN.Qb9e/rN.sWO
E.../I....E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3..YYFH/............................U/4M..
...................../.......U.E........6.2........2./..........................
...3./........................................yD........Uz9.....................
.....................2.....3....3....wpIdt4B2/5PpB5.............................
........................................................................sz1.....
................................................................................
................................/....E/...k/....T3LRVFKOnF5.....................
........................................kz1........oz.........xj........Ez9.....
...wz.........xD........Uz1.....................................................
...........................................E....I....c....kNZtKG4B3.U.pPrJaQ....
......................U.06E./2U/4M........UNaNaNaNaxz0........zD........kz1.....
...wz.........zj........kz9........wz0.......E/E........Y.A.......EF./..........
.....................................................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.
.s4RU.pPr/......................4MU/.........................O3E.......U4/2.....
..cJ.dNaNaNaNavD........6.2........../..........................................
................................................................}
Logged
madfractalist
Forums Newbie
*
Posts: 9


WWW
« Reply #52 on: June 22, 2011, 08:05:03 AM »

Menger-Temple
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32575654&l=0f143baf27&id=1257057411

Mandelbulb3Dv17{
P.....N....Y/...Y/...2Q...kGiQJHFNtyz8Yoq9f0qdzj.q0R5fAyjzve5VAzRqbgzGde8vP4xhzj
................................yo9Fzwwy402........Y./..................y.2.....
................/M.1/....6kn....e5....E2.....6mE0CNWithD...........c./...w1....U
./....kD32../2UNaNaNaNawz0..................kz9............2.....y1...sD...../..
.w1...sDF.A6tKQOSvHzjGsSpR.WyMT4EHdaVUcjX5oAQx2c/sfb.HBv8JMpyCEOMvBA2KhjbRjhOij/
FuPRIObsJ1Mpycf64gAu/Khj......o50.............kD.2....sD..kz0...................
.............................UTRU8.Yq/e.cQ5c0.wRU8.Ks/e.kX5c0UMSU8..............
................wzzzzzjaF..U.6.......I1...ED....Z/...E1...EB...../...223...UJ232
dULE.gBgrxjeYFXazzzzF....k5.mc..zzzz.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1...........UA8.klLS4.
QvM93P58izPmeLISw7kxz0........../.V0.sXTL0U3SQcDqMitz07BQKxV62zD..........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wzzz1.C272.eeWHVl2.WWuV.EJJtp8E.6ZP
R/.mxtoSa/UCtc1.Qs5j8C5.V8Od..bT/eLg.M7bM0.lyVNfy0.3CE/.Mw5MNq2./7I9.kqTyq5f.wJK
T/.kzpqPd0EVmZ4....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g.....wKRoVK9WJKMXVK9nJbPnJ4RhoKMmBqP
E.../M....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/..7NoI........................
.....MU/4......................E........6.2........0./......../E................
.............E/E........................................Uz1........sz0..........
................................/....E/...E/....TBJOiF1FklKRn/..................
................................................................................
...yz...........................................................................
..........................................E.....I....Q....kLlJLMYZqQo/..........
...................................................wz.........xD........Ez9.....
...oz0........zD........Ez1........sz...........................................
......................................................2....3....8....QKNiZYFH/.6
ExqRZ75..........................6U.02E./MU/4........MaNaNaNaNzj........kz1.....
...wz.........zD........kz9........wz0........zj........I.2........7.1.......I2E
................................................................/....E/...k.....
T7pPo34RZ/..iF56ExqR......................U/4M.........................UK/2.....
..cF./.......O3EOaNaNaNaty1........0./.........E................................
............................................................................}
Logged
madfractalist
Forums Newbie
*
Posts: 9


WWW
« Reply #53 on: June 28, 2011, 10:41:02 AM »

https://www.facebook.com/photo.php?pid=32595895&l=fe441910fd&id=1257057411

Mandelbulb3Dv17{
P....Uy....u1...w....2....kwuzfeLtj6.HMyettGUlxD7MnGT8BKMz9vVra/yQ0jz6KwQTNezkzj
................................BnAnAnAnoz1........Y./..........................
................/M.//....6Utb...Y/....E2.....MmNzeLiafpD/..........c./...w1.BnAH
z.U0LD0D/...22..............................2.2...........E......y1...sD...../..
.wX0LD0DbCSOptmsfzPdQvSyHcLgz0eEYkRvIwxD9BuUaZhl8zfUYHSPD3kuzC3yW2mzRyxj2Usxn.sM
QznOnWzhbQEsziGzE8HpHQyD......2Pq1............kD.2....sD..E.....................
.............................UTRr8.YqRf.cQrh0.wRr8.KsRf.kXrh0UMSr8..............
.....................wzzz1.U..6......c0...EB....Z/........EE....4/...I1....UJk32
..Ef.iBgrxjeYFnz....z1....6.lc..zzzz.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1...........EA8.klLS4.
QvM93P58izPmeLISw7kxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................6O9D..sU06.eeWupa1.j9Df.EJJC0MQ.wAq
F1.mx7O9D..sU06.Qs5g....U18U..bTk0....Cc.0.ly/9....sU06.Mw5g....U18U.kqTk0....Cc
.0.kz/9....sU06....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g.....U5QmY1CtM1Oic4Qb/kLWZrLi3KPZB5Q
E....I....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././........yD........sz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....5....wJQp34NdB5R................................
.........MU/4.................zD........Ez1........oz0........xj........kz1.....
...oz.........yD................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.................
................4MU/4MU/..................2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....6....kLHZaPZ/pPr71.........
...................................................wzAnAnAnAnAxD................
................................................................................
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........Q.A.....
...wz...........................................................................
................................................................}
Logged
madfractalist
Forums Newbie
*
Posts: 9


WWW
« Reply #54 on: July 06, 2011, 03:14:22 PM »

The Machine
https://www.facebook.com/photo.php?pid=32620624&l=3c619668de&id=1257057411

Mandelbulb3Dv17{
P.....N....Y/...w....2....kaW0RM36h4.vzMmkeLaZ3EioARF/JgKznhM/qifdljz2EJBhq8mNvj
................................R.saPnJtZz1........Y./..................o.2.....
................/ME//....6kD0...00....E2.....Eu3I/5WlzrD/..........c./...w1....U
z.....kD32../..........wz..................................2.....y1...sD...../..
.w1...sDWTE7Xk2mMw1q2DHx4/zTzIOuFo3LTbljsKJZmsjyqx9s5PKP8qWcy0SbW/C.kMrjcXmefBm9
qx98a2Mx6bS6z6zM8WG3uPrD......YD..............kD.2....sD..kz0...................
.............................UTRM7.YqVZ.cQ5K0.wRM7.KsVZ.kX5K0UMSM7..............
................wzzzzzjaF..U.6.......I1...ED....Z/...E1...EB...../...223...UJ232
dULE.gBgrxjeYFXazzzzF....k5.mc..zzzz.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1...........UA8.klLS4.
QvM93P58izPmeLISw7kxz0........../.V0.sXTL0U3SQcDqMitz07BQKxV62zD..........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wzzz1.C272.eeWHVl2.WWuV.EJJtp8E.6ZP
R/.mxtoSa/UCtc1.Qs5j8C5.V8Od..bT/eLg.M7bM0.lyVNfy0.3CE/.Mw5MNq2./7I9.kqTyq5f.wJK
T/.kzpqPd0EVmZ4....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g.....wKRoVK9WJKMXVK9nJbPnJ4RhoKMmBqP
E....M....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................1........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................Y2E................................................
................................................................................
................................/....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........NIJJJJJJJz1.....
...................................................................wz...........
..........................................E.....I.........kL/7qQoE4.............
...................................................6./..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....2....wpEZl4RdBKH
jFKN...........................................................k................
...wz0..........................................................................
................................................................/....E....k.....
/pKMuZaPb/WEjV5.............................5g............................A.....
...sz..........E................................................................
............................................................................}
Logged
DarkBeam
Global Moderator
Fractal Senior
******
Posts: 2512


Fragments of the fractal -like the tip of it


« Reply #55 on: November 10, 2011, 01:00:22 PM »

Found lot of stuff here;

http://thedesignspace.net/downloads.php#.Tru6TfSXKqQ

Check out the light/color parameters. wink
Logged

No sweat, guardian of wisdom!
bib
Global Moderator
Fractal Senior
******
Posts: 2070


At the borders...


100008697663777 @bib993
WWW
« Reply #56 on: November 11, 2011, 10:06:45 PM »

Thanks for the link
Logged

Between order and disorder reigns a delicious moment. (Paul ValÚry)
DarkBeam
Global Moderator
Fractal Senior
******
Posts: 2512


Fragments of the fractal -like the tip of it


« Reply #57 on: November 12, 2011, 09:50:56 AM »

Thanks for the link

A pleasure Jeremie! Too bad I don't know how to contact her; it would be a great resource to share in our downloads, as many people don't know how to do gradients. smiley
Logged

No sweat, guardian of wisdom!
Rathinagiri
Fractal Fertilizer
*****
Posts: 374


« Reply #58 on: November 13, 2011, 06:20:24 PM »

This is a fantastic thread indeed. Thanks a lot for all the contributions.
Logged
Alef
Fractal Supremo
*****
Posts: 1174WWW
« Reply #59 on: February 10, 2012, 06:51:42 PM »

In deviant art there are many pictures with parameters included.
Say this is pretty nice:
http://timemit.deviantart.com/art/Majik-Stars-283627456?q=gallery%3Amandelbulb3d%2F29040838&qo=2
Logged

fractal catalisator
Pages: 1 2 3 [4] 5   Go Down
  Print  
 
Jump to:  

Related Topics
Subject Started by Replies Views Last post
UF List is down Meet & Greet fractalrebel 3 1407 Last post May 15, 2009, 07:46:03 PM
by Nahee_Enterprises
Mandelbulb 3d parameters Mandelbulb 3d paolo 1 6605 Last post August 27, 2010, 04:41:50 PM
by Rathinagiri
Looking for mandelbulb parameters to 3D print! Let's collaborate on something! adamrw91 13 2142 Last post February 25, 2013, 08:36:30 PM
by adamrw91
Do parameters save color info - Mandelbulb 3D Mandelbulb 3d webTech 4 1519 Last post January 27, 2015, 04:11:46 AM
by webTech
Can't seem to copy and paste parameters out to clip board in Mandelbulb 3d Help & Support Rohnny Jottin 2 332 Last post April 30, 2017, 01:28:26 PM
by Rohnny Jottin

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM
Page created in 0.881 seconds with 29 queries. (Pretty URLs adds 0.023s, 2q)